• Facebook
menu button

Kimbrerskuet 2021

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til Jonna Christoffersen på mail joc@vikingdanmark.dk 
eller på telefon 87282009 indenfor almindelig kontortid. 

I øvrigt skal det meddeles, at holdinddelingen af kødkvæg vil blive foretaget efter de enkelte racers regler.

Tilmeldingsfrister

Frist for forhåndstilmelding af antal dyr - gældende for alle dyrearter - er fredag den 13. august!

Malkekvæg - besætningsnr. og antal dyr 13. august
Malkekvæg - dyrenumre 1. september
Heste 13. august
Kødkvæg 13. august / 1. september
Får / geder 13. august / 1. september
Kaniner / fjerkræ /duer 1. september
4H- og børnedyrskue
- heste og kalve
- øvrige smådyr

13. august
27. september


Tilmeldingsgebyr

Alt kvæg 225 kr. + moms
Heste 225 kr. + moms
Får / geder 100 kr. + moms
Fjerkræ / kaniner / duer                   20 kr. + moms / katalognr.


Opkrævning af tilmeldingsgebyr vil for alle dyrearter ske før skuet,

og betaling fra udstillerne skal ske, inden skuet afholdes.
 

Tilladelse – dataudtræk

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.

 

 

Kimbrerskuet 2021

Der er nu åben for tilmelding af dyr.

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til Jonna Christoffersen på mail joc@vikingdanmark.dk 
eller på telefon 87282009 indenfor almindelig kontortid. 
 

Tilladelse – dataudtræk

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.