Kimbrerskuet d. 6.-7. oktober 2017
  • Facebook
menu button

Bedømmelseslister

Malkekvæg

Kødkvæg

Får

Heste

Ærespræmielister

Malkekvæg

Kødkvæg

Får

Heste

Kaniner

Fjerkræ

Duer

4H

Brød, kage, sylte, bord

Dyr

 

Tilmeldingsblanket

TILMELDINGEN ER AFSLUTTET. Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til Jonna Christoffersen på mail joc@vikingdanmark.dk eller på telefon 87282009 indenfor almindelig kontortid. 

Bedømmelsesplan for malkekvæg

Bedømmelsesplan for Charolais

Bedømmelsesplan for kødkvæg

Bedømmelsesplan for heste om formiddagen

Bedømmelsesplan for heste om eftermiddagen

Bedømmelsesplan for får

 

Brev til udstillere sendt d. 28. september

Indsyningstider

Mønstringsregler kødkvæg

Mønstringsregler heste

Dommere

 

Kataloger for de enkelte dyregrupper kan findes herunder. Den samlede udgave findes her.

Malkekvæg

Kødkvæg

Heste

Heste/føl

Får

Kaniner

Duer

Fjerkræ

4H

 

I øvrigt skal det meddeles at holdinddelingen af kødkvæg vil blive foretaget efter den enkelte races regler.

Kimbrerskuet har fastsat tilmeldingsgebyr for de dyr, der tilmeldes skuet den 6. og 7. oktober 2017.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 1. september.

Alt kvæg 210 kr. + moms,
Heste 210 kr. + moms,
Får /geder 90 kr. + moms
Fjerkræ, kaniner og duer  15 kr. + moms / katalognummer

Opkrævning af tilmeldingsgebyr vil for alle dyrearter ske før skuet, og betaling fra udstillerne skal ske inden skuet afholdes.

Tilladelse – dataudtræk

Ved tilmelding af dyr (Kvæg og får) til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave udtræk fra Kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.
Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden information om de udstillede dyr.